Velkommen til fotogalleriet

EN DEPPEBLOGG

Galleri & Poesi er for deg med hang til melankoli. Etter min mening er litt depping sterkt undervurdert.
Denne nettsida kommer etter hvert til å bestå av bilder og småtekster på rim. Hvorfor rim? Jo, livet leves best når det har en viss rytme og til slutt ender opp i et forløsende rim.

Du må gjerne dele med deg. Det er bare kjekt.

Du trenger ikke spørre om lov til å bruke tekstene i private sammenhenger, sånt er bare stas. Vil du bruke tekster og bilder i mer proffe sammenhenger, så er det bare å ta kontakt.

epost: klippenberg@dabb.no
mobil: 915 46 777Alltid ung
(takk til Bob Dylan)

Må du alltid vær velsigna
må din drøm bli verklighed
må du alltid vær fø andre
det som andre e fø deg
må du drømma deg enn himmel
sjøl om veien dit e tung
må du vær, fø alltid ung.

Må du skilla rett frå gale
må du alltid væra sann
må du staga ud din kurs
itte fyrlyset frå land.
Må du alltid væra rause
ikkje styrt av pengepung.
må du vær, fø alltid ung.

Må ditt arbeid gje deg meining
må din tanke gje deg ro
må du fritt la rødan voksa
der de trives og kan gro.
Må du ha det lyst og løye
sjøl når bakken heim blir tung
må du vær, fø alltid ung.