Velkommen til fotogalleriet

EN DEPPEBLOGG

Galleri & Poesi er for deg med hang til melankoli. Etter min mening er litt depping sterkt undervurdert.
Denne nettsida kommer etter hvert til å bestå av bilder og småtekster på rim. Hvorfor rim? Jo, livet leves best når det har en viss rytme og til slutt ender opp i et forløsende rim.

Du må gjerne dele med deg. Det er bare kjekt.

Du trenger ikke spørre om lov til å bruke tekstene i private sammenhenger, sånt er bare stas. Vil du bruke tekster og bilder i mer proffe sammenhenger, så er det bare å ta kontakt.

epost: klippenberg@dabb.no
mobil: 915 46 777

Ensom seiler

Gjennom dagtung tåke,
over sikker havn,
svever det en måke,
skriker det en ravn.

Ensom båt for anker,
uten flagg og seil,
stille som i tanker,
ligger den på speil.

Ligger den og venter,
venter på en vind,
gjemt i tekstfragmenter,
natt og drømmespinn.

Snart vil tåka lette,
her den ligger lav,
da gjør hun det rette,
drar mot åpent hav.