Velkommen til fotogalleriet

EN DEPPEBLOGG

Galleri & Poesi er for deg med hang til melankoli. Etter min mening er litt depping sterkt undervurdert.
Denne nettsida kommer etter hvert til å bestå av bilder og småtekster på rim. Hvorfor rim? Jo, livet leves best når det har en viss rytme og til slutt ender opp i et forløsende rim.

Du må gjerne dele med deg. Det er bare kjekt.

Du trenger ikke spørre om lov til å bruke tekstene i private sammenhenger, sånt er bare stas. Vil du bruke tekster og bilder i mer proffe sammenhenger, så er det bare å ta kontakt.

epost: klippenberg@dabb.no
mobil: 915 46 777

Jeg ble reddet av kontrollutvalget

Svein Olav Tengesdal, leder i selveste Kontrollutvalget, kontrollerer stolen.
Det kunne gått skikkelig galt i dag. Jeg avbrøt sommerferien min for å være tilstede på et krisemøte i kommunen. I tillegg til formannskapet var og kontrollutvalget utkommandert. Rommet var med andre ord overfylt. Jeg fant en slitt stol på gangen som jeg bar inn. I første pause kom leder i kontrollutvalget, Svein Olav Tengesdal, bort til meg. Nervene hans var tynnslitte. Han hadde sett lille meg sitte på en stol som var i stykker. Han ventet bare på at jeg skulle deise i gulvet. Sjekk bildet, den stolen kunne påført meg nakkesleng både her og der.
Det er i slike situasjoner vi skal være glade for at vi har et kontrollutvalg! Vi trenger noen som kan kontrollere om stolene er sikre i tider da kommuneøkonomien er slik at folk helst bør stå.