Velkommen til fotogalleriet

EN DEPPEBLOGG

Galleri & Poesi er for deg med hang til melankoli. Etter min mening er litt depping sterkt undervurdert.
Denne nettsida kommer etter hvert til å bestå av bilder og småtekster på rim. Hvorfor rim? Jo, livet leves best når det har en viss rytme og til slutt ender opp i et forløsende rim.

Du må gjerne dele med deg. Det er bare kjekt.

Du trenger ikke spørre om lov til å bruke tekstene i private sammenhenger, sånt er bare stas. Vil du bruke tekster og bilder i mer proffe sammenhenger, så er det bare å ta kontakt.

epost: klippenberg@dabb.no
mobil: 915 46 777

Ud og trø planken

Planken ligger i enden av damskipskaien i Egersund. Yndet turmål.

Far min gjekk fyst og letta på hatten
Eg gjekk bak an fø å jaga heim katten
Mor mi venta ved Rogalandsbanken
Me strende mod Strandgadå fø å trø planken.

Katten va vidle, men dilta i raue
Eg prøvde å fang'an i Kraksasmaue
På Torvet sprang katten og rista i manken
Den va allerede på vei i mod planken.

Far min, mor mi , katten og eg
gjekk lang, lang rekke, omtrent så kveg
Ved Fryså hørt eg Jens på Tanken
Han blei trilde a Laila, di sko au ud planken.

I vogne sadd Jens, han sleid visst med maien
Han skreig og bar seg på Dampskipskaien
Det gjekk ikkje lenge før me kjende stanken.
og Laila sukka; "eg må skifta før planken".

Far min, mor mi, Laila og Jens
Gjekk i føreveien mens eg slo lens
Før tanken va tomme, eg seie ”fy fanken”
Va gjengen tebage, di hadde trydd planken.

Eg kom kje te planken, og så va'an vekke
blei fjerna enn nott - ja, folk e så frekke.
Førti år seinere hev eg mitt glass
Og skåle fø planken som nå e på plass.